ปัญหาเหงือก ที่หลายคนอาจละเลยไม่ได้ดูแลเอาใจใส่ เพราะยังไม่รู้ว่าเหงือกมีผลโดยตรงต่อฟันรวมถึงสุขภาพฟัน และความผิดปกติของเหงือกอาจเป็นสาเหตุของการสูญเสียฟัน

3 ปัญหา “เหงือก” อาจทำให้คุณสูญเสียฟันได้

  1.  ปัญหาเหงือกอักเสบ เริ่มต้นจากการสะสมของคราบพลัค ทำให้เกิดการระคายเคือง มีอาการเหงือกบวม แดง และอาจทำให้มีเลือดออกขณะแปรงฟัน หรือขณะใช้ไหมขัดฟัน และเมื่อมีอาการรุนแรงขึ้น อาจนำไปสู่การสูญเสียฟันในที่สุด
  2. ปัญหาเหงือกร่น เนื่องจากการสะสมของคราบพลัค ทำให้เกิดร่องขนาดเล็ก ซึ่งเป็นแหล่งสะสมของคราบพลัคและอาจทำให้เกิดการติดเชื้อได้ ถ้าไม่ได้รับการดูแล ทำให้ส่งผลกระทบต่อกระดูกและเนื้อเยื้อในเหงือก ซึ่งเป็นโครงสร้างที่รองรับฟัน หากโครงสร้างนี้เสียหาย ฟันอาจเกิดการโยกคลอนและร่วงได้
  3. โรคปริทันต์อักเสบ คือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียของเนื้อเยื่อ เยื่อยึดปริทันต์และกระดูกรอบๆ ฟัน ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาที่รุนแรงขึ้น รวมไปถึงการสูญเสียฟันอย่างถาวร

Share This Post