สนใจจัดฟันแบบใส จะต้องทำอะไรบ้าง?

การจัดฟันแบบใส เป็นเครื่องมือแบบใหม่ในการจัดฟัน ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาในการเรียงตัวของฟันให้มีความสวยงามและเหมาะสมได้โดยไม่ต้องติดเครื่องมือ และสามารถถอดออกได้ด้วยตัวเอง ใช้เวลาจัดน้อยกว่าก่ีจัดฟันแบบติดเครื่องมือ สามารถทำความสะอาดได้ง่าย และไม่ทำให้ฟันเป็นคราบฝังลึก ซึ่งในปัจจุบันการจัดฟันแบบใสเป็นที่นิยมกันมากขึ้น แต่ด้วยเนื่องจากยังคงเป็นนวัตกรรมที่ยังถือว่าค่อนข้างใหม่สำหรับใครหลายคน จึงยังทำให้เกิดข้อสงสัยว่าการจัดฟันแบบใสมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง และถ้าหากสนใจในการจัดฟันแบบใส จะต้องทำอะไรบ้าง?

ขั้นตอนการจัดฟันแบบใส

ตรวจสภาพฟันเบื้องต้น และรับคำปรึกษาจากทันตแพทย์

การเริ่มต้นของการจัดฟันแบบใสก็เหมือนกับการจัดฟันแบบทั่วไป ที่ต้องมีการตรวจสภาพฟันเบื้องต้นเพื่อให้เป็นข้อมูลสำหรับทันตแพทย์ในการประเมิน และวางแผนการจัดฟันให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล โดยทำการจำลองแบบฟันขึ้นมา เพื่อให้ทันตแพทย์วางแผนการรักษาตามความต้องการของคนไข้ และความเหมาะสม โดยนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และใช้ขั้นตอนการแสกนฟันด้วยเครื่องแสกน 3 มิติ ทำให้สามารถเห็นผลลัพธ์การจัดฟันของคนไข้หรือผู้รับการรักษาได้ทันที

ออกแบบแผนการรักษาตามแต่ละบุคคล

ในขั้นตอนนี้ทันตแพทย์จะทำการออกแบบแผนการรักษาตามแต่ละบุคคล โดยเป็นการใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะ ClinCheck ของ Invisalign โดยตรง ซึ่งซอฟต์แวร์นี้จะทำการแสดงแผนการรักษาแบบสามมิติจำลองการเคลื่อนตัวของฟันตั้งแต่ต้นจนจบอย่างละเอียด ซึ่งสามารถแสดงแผนการรักษาออกมาในรูปแบบ วิดีโอ 3D พร้อมทั้งยังสามารถนำแผนการรักษาเพื่อเป็นการปรึกษาและพูดคุยกับคนไข้อีกครั้ง

โดยจะเป็นการจำลองแบบฟันในปัจจุบันขึ้นมา เพื่อให้เห็นภาพและโครงสร้างได้อย่างชัดเจนในขั้นตอนของการเคลื่อนที่ของฟัน เพื่อเพิ่มสะดวกต่อการวางแผนได้ถูกต้องแม่นยำ และเมื่อทำการสแกนฟันแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการพิมพ์ฟัน เและนำมาขึ้นรูปเป็นเครื่องมือจัดฟันแบบใส

ถ่ายภาพดิจิทัล และยืนยันแผนการรักษา : การพิมพ์ปากโดยละเอียดและจัดทำเป็นแบบดิจิทัล ซึ่งทันตแพทย์จะวางแผนการเคลื่อนที่ของฟันโดยใช้โปรแกรมรูปสามมิติ เพื่อนำภาพจริงก่อนรับการรักษาการจัดฟัน หรือระหว่างจัดฟัน รวมถึงหลังการจัดฟันเสร็จจะแสดงให้คนไข้ดูเพื่อยืนยันแผนการักษา และหลังจากนั้นก็จะจัดทำการประเมินชิ้นเครื่องมือใส Invisalign ฟันห่าง จัดฟัน และราคา

ยืนยันแผนการรักษา จัดทำ และลองสวมเครื่องมือจัดฟันแบบใส

เมื่อได้แผนการรักษาเป็นที่พึงพอใจแล้ว ทาง We Smile Dental Clinic จะส่งเรื่องให้ทางบริษัท Invisalign ประเทศอเมริกาจัดทำเครื่องมือจัดฟันแบบใส Invisalign ที่เหมาะสมกับคุณ และหลังจากที่ได้รับเครื่องมือจัดฟันแบบใสที่มีความเฉพาะตามแบบฟันของคนไข้ ก็จะเข้าสู่กระบวนการทดสอบความพอดีของเครื่องมือโดยทันตแพทย์ หากสวมเข้าไปแล้วพอดี ก็สามารถใช้งานได้เลย

ใส่เครื่องมือจัดฟันแบบใส และพบทันตแพทย์ผู้ดูแลตามระยะเวลาที่นัดหมาย

โดยทั่วไปชิ้นของ Invisalign จะมี 15-30 ชิ้นต่อกระดูกขากรรไกร เพื่อให้สวมใส่ได้ในแต่ละช่วงเวลา หลังจากที่มีการส่งมอบเครื่องมือจัดฟันแบบใสให้กับคนไข้แล้ว ทันตแพทย์จะทำการแนะนำคนไข้ให้ใส่ตลอดยกเว้นช่วงเวลาทานอาหาร ดื่มน้ำ และทำความสะอาดฟัน

และเพื่อให้แน่ใจว่าการรักษาเป็นไปอย่างสมบูรณ์ตามที่ได้พิจารณาผลการรักษาไว้ในตอนแรก คนไข้จำเป็นต้องมาพบทันตแพทย์ผู้ดูแลตามระยะเวลาที่นัดหมาย เพื่อให้ทันตแพทย์ประเมินความก้าวหน้าของการรักษาว่าสำหรับการเคลื่อนตัวของฟันเป็นไปตามแผนหรือไม่ และให้คนไข้รับเครื่องมือจัดฟันแบบใส Invisalign ในชิ้นต่อไป

จบการรักษาด้วยการจัดฟันแบบใส และใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน

เมื่อฟันปรับเรียงตัวตามแผนการรักษา และระยะเวลาการรักษาครบถ้วนตามกำหนดแล้ว ทันตแพทย์ผู้ดูแลจะทำการแสกนฟัน 3 มิติ ด้วยเครื่อง iTero® อีกครั้งเพื่อตรวจผลการจัดฟันที่สมบูรณ์ รวมถึงสั่งทำเครื่องมือจัดฟันแบบใส Invisalign ชิ้นสุดท้ายซึ่งจะทำหน้าที่เหมือนเป็นเครื่องมือคงสภาพฟัน หรือรีเทนเนอร์ใส เพื่อช่วยรักษารูปฟันที่เรียงตัวสวยงามให้คงอยู่ตลอดไป

โดยกระบวนการทั้งหมดที่กล่าวมา อาจใช้ระยะเวลาเพียงแค่ 3 เดือน หรืออาจใช้ระยะเวลา 2 ปี ขึ้นอยูกับสภาพฟัน แผนการรักษา และวินัยของคนไข้ในการใส่เครื่องมือจัดฟันแบบใส รวมถึงการเข้าพบทันตแพยท์ตามระยะเวลาที่นัดหมาย

จัดฟันแบบใสกับ We Smile Dental Clinic ทางคลินิกให้คนไข้มีส่วนร่วมในการออกแบบการรักษาร่วมกับคุณหมอ เพื่อให้ผลลัพธ์การรักษาออกมาดีที่สุด และเราให้สัญญากับทุกเคสของเรา ว่าคนไข้ทุกคนจะได้รับการรักษาที่ดีที่สุด หากสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลหรือโปรโมชันเพิ่มเติมได้ที่ We Smile Dental Clinic หรือติดต่อทาง Line @wesmileclinic หรือโทร 095-252-8737, 095-590-3837

Share This Post