ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมเด็กให้บริการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุสิบสองปี ทั้งการรักษาและการป้องกันโรคในช่องปาก ด้วยบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างปลอดภัย ตามหลักวิชาการและจรรยาวิชาชีพ โดยนักศึกษาทันตแพทย์ภายใต้การควบคุมของคณาจารย์ ที่มีความรู้ความสามารถด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตแพทย์ศึกษาต่อเฉพาะทางทันตกรรม สำหรับเด็ก ทันตแพทย์ผู้ผ่านการศึกษาเฉพาะทางทันตกรรมสำหรับเด็ก และทันตแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก โดยทำงานร่วมกับผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมและนักเรียน ผู้ช่วยทันตแพทย์ ให้บริการในระบบการเรียนการสอนและระบบบริการ โดยมีการพัฒนาคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง เพื่อความสะดวกและความพึงพอใจของผู้รับบริการ

อายุที่เหมาะสมสำหรับการพบทันตแพทย์

ควรนำเด็กมาพบทันตแพทย์ครั้งแรกเมื่ออายุ 1 ขวบ หรือไม่เกิน 6 เดือนหลังจากเห็นฟันน้ำนมซี่แรกขึ้น แม้ว่าปัญหาฟันผุจะเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้ แต่ยังมีหลายคนต้องประสบกับปัญหาฟันผุในเด็กเล็กจะต้องได้รับการรักษาต่อไป ฉะนั้นแล้วทำไมเราจึงไม่ป้องกันปัญหาเหล่านี้แทนที่จะตามแก้ปัญหาฟันผุ เด็กๆ จะไม่กลัวการมาพบทันตแพทย์ในครั้งต่อไป เพราะไม่ต้องมารักษาฟันผุนั่นเอง

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

นัดหมาย