คำถามโลกแตกของคนจัดฟัน เพราะไม่ว่าจะจัดฟันแบบใส หรือจัดฟันแบบติดเครื่องมือทั่วไป หลังจากจัดฟันเสร็จ ก็จะต้องใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน หรือรีเทนเนอร์อยู่ตลอด ซึ่งปัญหาต้น ๆาของผู้ที่ใส่รีเทนเนอร์คือมักทำอุปกรณ์หายที่ร้านอาหาร เพราะจะต้องทำการถอดออกก่อนทานอาหาร รวมถึงลืมใส่ก่อนนอน จนทำให้ฟันไม่สามารถคงสภาพเดิมไว้ได้ วันนี้เราจึงพามาค้นหาคำตอบกัน ว่าการจัดฟันแบบใส จำเป็นต้องใส่รีเทนเนร์ตลอดชีวิตหรือไม่

คำถามโลกแตกของคนจัดฟัน เพราะไม่ว่าจะจัดฟันแบบใส หรือจัดฟันแบบติดเครื่องมือทั่วไป หลังจากจัดฟันเสร็จ ก็จะต้องใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน หรือรีเทนเนอร์อยู่ตลอด ซึ่งปัญหาต้น ๆาของผู้ที่ใส่รีเทนเนอร์คือมักทำอุปกรณ์หายที่ร้านอาหาร เพราะจะต้องทำการถอดออกก่อนทานอาหาร รวมถึงลืมใส่ก่อนนอน จนทำให้ฟันไม่สามารถคงสภาพเดิมไว้ได้ วันนี้เราจึงพามาค้นหาคำตอบกัน ว่าการจัดฟันแบบใส จำเป็นต้องใส่รีเทนเนร์ตลอดชีวิตหรือไม่

เครื่องมือคงสภาพฟัน หรือรีเทนเนอร์

รีเทนเนอร์ (Retainer) คือเครื่องมือคงสภาพฟัน ให้ฟันคงอยู่สภาพตำแหน่งเดิม ไม่ให้ฟันเคลื่อนตัวหลังจากถอดเครื่องมือฟันเสร็จ เพราะตามธรรมชาติแล้ว ฟันสามารถเคลื่อนที่ได้ตลอดชีวิต ไม่เพียงแต่ผู้ที่จัดฟันแบบใส หรือแบบอื่นก็ตาม ยังรวมถึงผู้ที่ไม่ได้จัดฟันอีกด้วย

หลังจากจัดฟันแล้ว จำเป็นจะต้องใส่รีเทนเนอร์ครอบฟันบนและฟันล่าง เพื่อป้องกันฟันเคลื่อนไปจากตำแหน่งที่จัดฟันไว้ไม่ให้ฟันเคลื่อนผิดรูป ในช่วงระยะแรกต้องสวมตลอดทั้งวัน หากจะถอดก็เพียงแค่เฉพาะตอนรับประทานอาหารและ ตอนแปรงฟันเท่านั้น ระยะเวลาในการใส่รีเทนเนอร์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ เป็นหลัก

หากจัดฟันครบกำหนดแล้ว การที่เราไม่มีวินัยเรื่องการใส่รีเทนเนอร์จะทำให้ฟันมีโอกาสค่อย ๆ ล้มและกลับไปเป็นสภาพเดิมหรือมีการบิดเบี้ยวของฟันเกิดขึ้นได้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ส่งผลต้องกลับมาจัดฟันซ้ำอีกรอบได้

การใส่รีเทนเนอร์ สำหรับการจัดฟันแบบใส

ในการจัดฟันแบบใส เมื่อฟันปรับเรียงตัวตามแผนการรักษา และระยะเวลาการรักษาครบถ้วนตามกำหนดแล้ว ทันตแพทย์ผู้ดูแลจะแสกนฟัน 3 มิติ อีกครั้งเพื่อตรวจผลการรักษาและการจัดฟันที่สมบูรณ์ รวมถึงสั่งทำเครื่องมือจัดฟันแบบใส Invisalign ชิ้นสุดท้าย ซึ่งจะทำหน้าที่เหมือนเป็นเครื่องมือคงสภาพฟัน หรือรีเทนเนอร์ใส

สำหรับผู้ที่จัดฟันแบบติดเครื่องมือทั่วไป ก็สามารถใช้รีเทนเนอร์แบบใสได้เช่นเดียวกัน เพราะมีความเป็นธรรมชาติ ลักษณะเป็นแผงใช้ครอบฟัน และขนาด รวมถึงรูปร่าง โดยทำการหล่อขึ้นมาใหม่ทุกครั้งเพื่อให้พอดีกับฟันของคนไข้ซึ่งจะทำการผลิตและออกแบบขึ้นมาเฉพาะบุคคลใรีเทนเนอร์ชนิดนี้จึงมักเป็นที่นิยมของคนส่วนใหญ่

โดยระยะเวลาการใส่รีเทนเนอร์รูปแบบนี้จะใส่ตลอดเวลาในช่วง 6 เดือนแรก และจะถอดเฉพาะเวลาที่รับประทานอาหาร หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีความร้อน เมื่อหลังจากที่พ้น 6 เดือนแรกไปแล้ว ก็สามารถใส่อุปกรณ์แค่เฉพาะเวลาที่เข้านอนได้

ดังนั้น คำถามที่ว่า “รีเทนเนอร์ (Retainer) ต้องใส่ตลอดชีวิตจริงหรือไม่” ก็สามารถตอบได้ว่า เป็นเรื่องจริง เพราะไม่ว่าจะจัดฟันแบบไหน การใส่เครื่องมือเพื่อคงสภาพฟัน เพื่อไม่ให้ฟันเคลื่อนกลับไปในตำแหน่งเดิมก็เป็นเรื่องที่จำเป็น แต่ความถี่ในการใส่อาจต่างกัน เช่น หากเพิ่งถอดเครื่องมือจัดฟัน อาจต้องใส่ตลอดเวลาในช่วง 6 เดือนแรก ถอดได้เฉพาะเวลากินอาหารและแปรงฟัน แต่หลังจากผ่านไปสักพัก ก็อาจใส่เฉพาะตอนนอน 3-5 คืนต่อสัปดาห์ เรื่องสำคัญของการใส่รีเทนเนอร์เป็นเรื่องของระเบียบวินัย และการดูแลสุขภาพของช่องปาก เพื่อไม่ให้ต้องกลับไปเริ่มต้นในการจัดฟันใหม่อีกครั้ง

หากสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลหรือโปรโมชันเพิ่มเติมได้ที่ We Smile Dental Clinic หรือติดต่อทาง Line @wesmileclinic หรือโทร 095-252-8737, 095-590-3837

Share This Post