จัดฟันใส

Invisalign คือ การจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ หรือเรียกง่าย ๆ ว่า การจัดฟันแบบใส โดยนับเป็นประเภทการจัดฟันแบบใสที่ใช้นวัตกรรมแสกนระบบ 3 มิติ เพื่อออกแบบการรักษา และผลิตเครื่องมือจัดฟันแบบใสที่ถูกออกแบบขึ้นมาเฉพาะบุคคล

โดยมีประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของแนวฟันได้อย่างแม่นยำ ประหยัดเวลากว่าการจัดฟันแบบติดเครื่องมือทั่วไป ดูแลรักษาความสะอาดสุขภาพช่องปากได้ง่าย ไม่ทำให้ฟันเหลืองหรือเป็นคราบฝังลึก เพราะสามารถถอดอุปกรณ์ระหว่างการจัดฟันอยู่ได้ ทั้งยังดูเป็นธรรมชาติอีกด้วย เพราะการจัดฟันแบบใสจะไม่เห็นเครืองมือจัดฟัน ซึ่งไม่กระทบต่อบุคคลิกภาพ หากไม่สังเกตุก็จะไม่รู้ได้ว่าทำการจัดฟันอยู่นั่นเอง

การจัดฟันแบบใส Invisalign มี 4 ประเภท

จัดฟันแบบใส Invisalign Express

การจัดฟันแบบใส อินวิสไลน์ เอ็กซ์เพรส เป็นการจัดฟันที่มีจำนวนชุดเครื่องมือจัดฟันแบบใส 7 ชุด
เหมาะสำหรับผู้ที่มีความผิดปกติจากการเรียงตัวของฟันหน้าเพียงเล็กน้อย เช่น ผู้ที่เกิดการเคลื่อนที่เล็กน้อยของฟันภายหลังจากการจัดฟัน เนื่องจากไม่ได้ใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน

จัดฟันแบบใส Invisalign Lite

การจัดฟันแบบใส อินวิสไลน์ ไลท์ เป็นการจัดฟันใสที่มีจำนวนของเครื่องมือจัดฟันแบบใส ไม่เกิน 14 ชิ้น เหมาะกับผู้ที่มี ฟันห่าง ฟันซ้อนเก ระดับเล็กน้อย ไปจนถึงปานกลาง

จัดฟันแบบใส Invisalign GO

การจัดฟันแบบใส อินวิสไลน์ โก เป็นการจัดฟันใสที่ทำการเคลื่อนเฉพาะฟัน 10 ซี่หน้า (ฟันกรามน้อยถึงฟันหน้า) จำกัดจำนวนชิ้นงานไม่เกิน 20 คู่ เหมาะกับผู้ที่ต้องการแก้ไขฟันหน้ามีความยื่น ห่าง ซ้อน หรือบิดเกเพียงเล็กน้อย

จัดฟันแบบใส Invisalign Full

การจัดฟันแบบใส อินวิสไลน์ ฟูล เป็นการจัดฟันสำหรับผู้ที่มีฟันซ้อนเก หรือความซับซ้อนค่อนข้างมาก เป็นการจัดฟันโดยมีจำนวนชุดเครื่องมือมากกว่า 14 ชุดขึ้นไป โดยไม่จำกัดชิ้นเครื่องมือ ซึ่งสามารถแก้ไขความผิดปกติของฟันได้ครอบคลุมทุกรูปแบบ

สำหรับการเลือกว่าเราจะเหมาะกับการจัดฟันแบบใสประเภทใด ควรประเมินเบื้องต้นจากรูปฟันของเรา ว่ามีปัญหาที่ต้องแก้ไขมากน้อยเพียงใด ซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีแรงดึง จำนวนชิ้นเครื่องมือ และระยะเวลาในการใส่เครื่องมือที่แตกต่างกัน แต่จะดีที่สุดหากเข้ารับการประเมินโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ วางแผนการรักษา และเครื่องมือจัดฟันแบบใสได้อย่างละเอียด

หากสนใจการจัดฟันแบบใส แต่ยังไม่มั่นใจ และต้องการสอบถามข้อมูลหรือโปรโมชันเพิ่มเติมได้ที่ We Smile Dental Clinic หรือติดต่อทาง Line @wesmileclinic หรือโทร 095-252-8737, 095-590-3837

Share This Post